Inside out.... / Binnenstebuiten

7:54:00 AM


Today, I decided to do something different. Instead of showing you the front of the new clothes I made for the 43 cm doll, I want to turn around and inside out to show you how that looks. All patterns are designed for the clothes to be handled by kids, so to do the parents a favour it is best to make them easy to put on. Usually, I use velcro to close the back of shirts and dresses. Velcro is available in various colours, so I try to match my fabric as well as possible.

 Vandaag besloot ik om de dingen eens anders aan te pakken. Dit keer laat ik eens niet alleen de voorkant zien van de nieuwe kleertjes die maakte voor de 43 cm pop, ik draaide ze ook om en binnenstebuiten om te laten zien hoe dat eruit ziet. Alle patronen zijn ontworpen zodat de kleertjes door kinderen gebruikt kunnen worden, dus om ook de ouders een plezier te doen is het fijn als ze makkelijk aan te trekken zijn. Meestal gebruik ik klittenband om de achterkant van shirts en jurken te sluiten. Klittenband is verkrijgbaar in meerdere kleuren, dus ik probeer iets te kiezen dat zo goed mogelijk bij mijn stof past.

Velcro on the shoulders of this pinafore / Klittenband op de schouders van deze overgooier

Now for the inside: Christels patterns are finished using a lining, just like “real” clothing. Store-bought dolls clothing in my experience often has really tiny seams all around that easily become loose and unravel. The WollyOnline patterns do not have that disadvantage and are much sturdier.

Over de binnenkant: Christels patronen zijn afgewerkt met een beleg, net als “echte” kleding. Mijn ervaring met gekochte kleertjes is dat deze vaak kleine smalle zoompjes heeft die makkelijk losraken en gaan rafelen. De WollyOnline patronen hebben dit nadeel niet en zijn veel steviger.

Middle picture: front of clothing; top and bottom pictures: inside out view
Here are some examples: this t-shirt made using pattern BD1604 Baby Jeans (shirt H) has a lining around the back and neck. It drapes nice this way. Here, I used the same fabric as I had for the front and back. Velcro along the back is used to close the shirt. Even small children can handle this.
The red dress is made using pattern BD1614 Sunny Days (dress C) It has lining along the bodice. For decoration, I added a flowery ribbon on the waist and another white embroidered trim along the seam.

Hier zijn wat voorbeelden: het t-shirt is gemaakt met patroon BD1604 Baby Jeans(shirt H) heeft beleg langs de hals en achterkant. Hierdoor valt het mooi. Ik gebruikte hier dezelfde stof als voor de voor- en achterkant. Klittenband langs de achternaad als sluiting is zelfs voor kleine kinderen makkelijk te gebruiken.
De rode jurk is gemaakt met patroon BD1614 Sunny Days (jurk C. Hij heeft beleg langs het lijfje. Als versiering heb ik hier bloemetjesband langs de taille genaaid en ook een wit geborduurd randje langs de zoom.

Boven: voorkant; onder: binnenstebuiten. Links is voorkant, rechts is achterkant van overgooier

The  green corduroy pinafore (BD1604, dress C) was lined with matching fabric. Here, I used the cotton from the t-shirt. Cotton lining is thinner and easier to handle, and for fun this one matches the t-shirt. This time, I used green velcro. Sometimes I use buttons for decoration and velcro for closing, since buttonholes in a dress like this can be difficult for children. As mother of a daughter, I know how often your help can be needed to dress the doll otherwise.

De groene jurk van babyrib (BD1604, jurk C) is gevoerd met bijpassende stof. Ik gebruikte hiervoor de katoen van het t-shirt. Katoen is dunner en makkelijker te verwerken als voering, en op deze manier is het gelijk een setje met het t-shirt. Dit keer gebruikte ik groen klittenband. Soms gebruik ik bovenop het klittenband nog knoopjes als decoratie. Knoopsgaten kunnen in een jurk als deze lastig zijn voor kinderen. Als moeder van een dochter weet ik hoe vaak je dan als ouder moet helpen bij het aankleden van de pop.

I like the pinafore so much that I made another one using different fabric with little woodland animals on it. The original pattern has a skirt comprised of three panels, but I taped the pattern parts together before cutting the fabric so that I would not have seams going through the animals. “My” skirt only has one piece for front and one for back, and I left out the flaps and little purse. It looks like a totally different pattern now, except for the dotted cotton lining. Here, I used beige velcro on the shoulders.

Ik vind deze overgooier zo leuk dat ik er ook nog een maakte in een ander stofje met bosdiertjes erop. In het originele patroon bestaat de rok uit drie delen, maar ik plakte de patroondelen voor het knippen van de stof aan elkaar, zodat ik geen naden door de diertjes heen zou krijgen. “Mijn” rok heeft hier maar een deel voor de voorkant en een deel voor de achterkant. Ik liet ook de flapjes en het tasje weg. Het lijkt nu een heel ander patroon, afgezien van de gestippelde voering. Hier gebruikte ik beige klittenband voor de schouders.These patterns are a lot of fun to make, and you can play with them by using different fabrics. Using contrasting lining, some decorative ribbon or an applique, or two different prints in one piece of clothing… endless possibilities for a colourful wardrobe.

Greetings, Marieke
These and other clothes are available in my Etsy-store MariekeMadeThis.

Deze patronen zijn erg leuk om te maken. Je kunt ermee spelen door verschillende stoffen te gebruiken. Gebruik eens contrasterende voering, wat decoratief band of een applicatie, of twee verschillende printjes in één kledingstuk…eindeloze mogelijkheden voor een kleurrijke garderobe.

Groetjes, Marieke
 Deze en andere kleertjes zijn verkrijgbaar in mijn Etsy-winkel MariekeMadeThis.

You Might Also Like

0 comments